Gotce Delchev

Adress: 
1 Peyu Yavorov str
Phone: 
0882/ 005 554
e-mail: 
kodiservgd@abv.bg
Working hours: 

Monday - Friday - 08,30 - 18,30 h
Saturday - 09,00 - 15,00 h
Sunday - Non working day