Важна информация за продукта – преминаване към окончателна повърхностна обработка без Хром VI

Като част от непрестанното развитие на нашите продукти и в съответствие с Директивата на Европейския съюз „2000/53/EC на Европейския парламент и Съвета за снети от производство превозни средства“, групата Schaeffler преминава към окончателна повърхностна обработка на своите продукти без Хром VI.

Това ще повлияе на брандираните продукти на INA, като ремъчни ролки за обтягане, паразитни ремъчни ролки, механизъм за свободен ход на генератор, базови плочи и болтове. Следователно в течение на преходната фаза е възможно да бъдат доставяни части, които са с крайно покритие с Хром VI и части без замърсители като Хром VI.

Пример: 1

Пример 2

Пример 3

Забележка:
И двата варианта са технически приемливи и могат да бъдат използвани без ограничения.

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации