ТЕСТ на BOSMAL за издръжливост на корозия / SWAAT според ASTM G85-11

Как се държат различните продукти при тест за корозия

СТРУКТУРА НА ТЕСТА

Тестът е бил проведен в „солена камера”, като всеки кондензер е бил под налягане 1.0 бара. Трите кондензера са били поставени в камерата по едно и също време и са били изложени на 200 цикъла, като времето на теста е надхвърлило 400 часа