Средство за премахване на шумовете от зоната на задвижването на спомагателните възли при Ford Mondeo III и Ford Transit

Поради силните и динамични движения на V-образния ремък, при превозните средства с твърда ремъчна шайба за генератор могат да възникнат силни шумове.

Снимка 1: Смяна на твърда ремъчна шайба с механизъм за свободен ход на генератор

Като техническо решение Schaeffler Automotive Aftermarket за тези превозни средства предлага механизъм за свободен ход на генератор. Това намалява динамичното натоварване на задвижването на спомагателните възли и по този начин предотвратява шума.

Снимка 2: При монтажа на механизъм за свободен ход на генератор на генератор Visteon (Ford Mondeo III) трябва да се използва приложеният дистанционен елемент с дебелина от 3 мм!

Снимка 3: При монтажа на механизъм за свободен ход на генератор на генератор Bosch (Ford Transit) трябва да се използва приложеният дистанционен елемент с дебелина от 1,4 мм!

Внимание:
От първостепенна важност е да се изпълняват приложените инструкции по монтаж!

Забележка:
Schaeffler Automotive Aftermarket препоръчва повлияните превозни средства да се оборудват с механизъм за свободен ход на генератор 535 0223 10.

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Производител: Ford
Модел: Transit, Mondeo III
Година на производство: 2000 - 2007
Двигатели: 2.0, D, 2.2 D
Артикулни номер:
535 0223 10

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации