Съединителят притриса при маневриране

В моделите изброени по-горе, съединителят може да притриса по време на маневриране. Неизправността може да бъде причинена от неправилно регулиране на съединителя ли остарял усилвател на съединителя. Следната процедура се препоръчва
за професионален ремонт:

  • Подменете усилвателя на съединителя с част номер 000 250 0062 с артикулни номер 000 250 0562. Подменете частта на Wabco номер 9701500020 с артикулни номер 9701500010
  • Проверете настройката на рамото на усилвателя на съединителя (виж СИ 0054) и при необходимост регулирайте.
  • Поставете блока за управление на трансмисията в „режим адаптация”, в съответствие със спецификациите, предоставени от производителя на превозното средство
  • Ако е монтиран съединител с двоен диск, трябва да се коригират настройките на параметър 1 в блока на управление на трансмисията и износването на съединителя в параметър 3. Това се извършва в съответствие със спецификациите, предоставени от производителя на превозното средство

Ако неизправността продължава след прилагането на всички мерки, съединителя трябва да се подмени.

Снимка 1: Трябва да бъде проверен референтният номер на усилвателя на съединителя

Настройка на усилвателя на съединителя е необходима само ако притискателния диск, фрикционния диск или буталния прът е бил подменен.
Необходим е подходящ диагностичен уред за работа и настройка на управляващия блок на трансмисията.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Производител: Mercedes-Benz
Модел:
Actros MP 2 (2003 - 2008)
Actros MP 3 (2008 - )
Тип:
932, 933, 934
c код (GE2)
EDC II (Electronic Drive Control)
930, 932, 933, 934, 940, 944
c код (GE3)
Mercedes PowerShift
930, 932, 933, 934
c код (GE7)
Mercedes PowerShift 2

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации