Ролкови кобилици с хидравлично компенсиране на луфта на клапана за Mercedes-Benz

Техническа информация:
Двете групи двигатели на Mercedes-Benz, М112 (V6) и M113 (V8), имат по два всмукателни и един изпускател клапан на цилиндър. Клапаните се задвижват чрез алуминиеви ролкови кобилици с хидравлично компенсиране на луфта.
Тези ролкови кобилици, заедно с хидравличните елементи за компенсиране луфта на клапаните, се предлагат в продуктовата гама на Schaeffler Automotive Aftermarket като комплекти.

Фигура 1: Преглед на трите различни вида кобилици

Легенда към фигури 1, 2, 3:
(1) Комплект кобилици за всмукателните клапани 423 0014 10
(2) Комплект кобилици за всмукателните клапани 423 0016 10
(3) Комплект кобилици за изпускателни клапани 423 0018 10

Фигура 2: Диаметърът на кобилиците от страната на всмукателните клапани е по-голям (1)

При монтаж, уверете се, че всяка кобилица е поставена на правилното място. Разлики между трите вида ролкови кобилици има както в диаметъра на отвора за опорната ос (Фигура 2), така и в извивката им (Фигура 3).

Фигура 3: Извивка на кобилиците

Освен това, кобилиците от страната на изпускателните клапани са маркирани със синя точка.

Допълнителна информация относно конструкцията и начина на работа на ролковите кобилици, както и на други компоненти, свързани със задвижването на клапаните, може да намерите в техническа информация за продуктите, която може да бъде изтеглена от раздел Library на www.schaeffleraftermarket.com.

Автомобилен производител: Mercedes-Benz
Модели:

  • C-Klasse W202, W203, S202, S203
  • CLK C208, C209, A208, A209
  • E-Klasse W210, W211, S210, S211
  • S-Klasse W220, C215
  • CLS C219
  • SL R129, R230
  • SLK R170, R171
  • M-Klasse W163, W164
  • R-Klasse W251
  • G-Klasse W463

Двигатели:
M112-Motor 2.4 - 5.0 л.
M113-Motor 4.3 - 5.4 л.
Оригинален номер:
Всмукателен 1: 113 050 00 33
Всмукателен 2: 113 050 01 33
Изпускателен: 113 050 05 34
Артикулен номер:
Всмукателен 1: 423 0014 10
Всмукателен 2: 423 0016 10
Изпускателен: 423 0018 10

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации