Промяна в дизайна на защитния капак за прах

По време на монтаж на Ремонтна Сглобена Единица (RIU) с референтен номер 566283.H195, защитния капак за прах може да се усуче при някои колесни главини.

Снимка 1: Дизайнът на защитния капак за прах бе променен

В най- лошия случай, усуканият защитен капак за прах може да причини блокиране на лагера, като по този начин прави трудно завъртането на колесната главина.

Снимка 2: Hовия вариант (566283.01.H195)

Поради тази причина е разработен модифициран защитен капак за прах (вижте снимка 1).

Като резултат на тази техническа модификация, референтен номер 566283.H195 бе заменен с 566283.01.H195.

Производителят на превозното средство също е заменил засегнатите колесни главини за първоначално вграждане. Първоначално са съществували колесни главини със следните OE номера: 1657637, 1391617, 1818003, 1812161.

Те сега са заменени само от номера 1818003 и 1812161. И на двете колесни главини бяха извършени успешни измервания и монтажни изпитания с използването на новите Ремонтни Сглобени Единици (RIU).

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Производител: DAF
Колесни главини
OE номер:
1657637
1391617
1818003
1812161
Колесен лагер
Стар референтен номер: 566283.H195
Нов референтен номер: 566283.01.H195

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации