Промени в ролките на някои обтягащи рамена за задвижването на допълнителни агрегати

С незабавен ефект, Schaeffler Automotive Aftermarket предлага версии с модифицирани ролки за изброените обтягащи рамена.

Както е показано на Снимка 1, разликите са покритието (преди черно, сега метално сиво) и връзката между двете половини на ролката (преди занитени, сега вкопчани).

Снимка 1: Поглед отблизо на ролката в предишния вариант (отляво) и в новия вариант (отдясно)

По време на преходния период ще разполагаме със смесени наличности. И двата варианта отговарят на техническите изисквания и могат да бъдат използвани без ограничения за посочените в каталога автомобили.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Модели: Audi, Ford, Renault Trucks, Seat, Škoda, VW
Артикулни номера:
531 0614 30
534 0138 30
534 0145 10
534 0150 10
534 0176 10

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации