Проблеми при превключване на предавкате, след подмяна на съединител

Задействащото бутало на съединителя трябва да се регулира след ремонта

В изброени по-горе превозните средства, изпълнителният хидравличен цилиндър е снабден с устройство, което автоматично компенсира износването на фрикционния диска.

Поради тази причина, буталото на изпълнителният хидравличен цилиндър трябва да се регулира прецизно при подмяна на съединителят и/или задвижващия механизъм на съединителя.

Снимка 1: Размерите на буталото могат да бъдат изчислени с измерените стойности

Процедура:

  • При демонтиран задвижващ механизъм, преместете вилката на съединителя в посока на съединителя, докато се отстрани свободния ход
  • Измерете разстояние A между най- дълбоката точка на контактната топка на вилката на съединителя и задната повърхност на задвижващия механизъм на съединителя
  • Напълно демонтирайте буталото на задвижващия механизъм на съединителя
  • Развийте обезвъздушителната пробка на работния хидравличен цилиндър, така че пружината в цилиндъра да може да избута буталото напред до крайното положение
  • Измерете разстоянието В между задната повърхност на задвижващия механизъм на съединителя и предния край на втулката с налягане. Също така измерите разстоянието C, което е дълбочината на коничната втулка с налягане на буталото.

Дължината (L) на буталото след това се изчислява по следната формула:

L = A – (B – C) + D

A, B и C тук са измерени стойности. Измерването D характеризира стойността на най- големия ход на задвижващия механизъм на съединителя, който е 33 мм. Ако измерената стойност се различава от тази, главата на топката и буталото трябва да се усучат чрез разхлабване на гайката на буталото до достигане на необходимата дължина. Впоследствие, гайката на буталото трябва да бъде затегната с 52 Nm и да се вмъкне в задвижващия механизъм на съединителя.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Производител: Iveco
Модел: Stralis AT/AD
               Engrenagem Eurotronic Automated

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации