Nissens

Интеркулерът е под напрежение – и то ще продължи да се увеличава

Според проучвания на Nissens, 43% от съвремменния автомобилен парк е снабден с ТУРБО - това число, се очаква да нарасне с oще 30% до 2019г. Заедно с повишеното внимание към околната среда, както и с...