Gates

Гейтс Holospot® стикер

Като водещ производител при ремъчните задвижвания Гейтс взема всички възможни мерки, за да предотврати или спре фалшифицираните продукти да се продават поднейното лого. Физическите опасностите и...