Притрисащ съединител

Вероятна причина е неточна настройка на усилвателя на съединителя

При изброени по- горе превозни средства, е възможно съединителя да притриса в различни ситуации на шофиране. Това може да се дължи на неточно регулиране на усилвателя на съединителя.

Снимка 1: Рамото на усилвателя на съединителя може да се регулира

В случай на оплакване, първо трябва да бъде проверена настройката на рамото на усилвателя на съединителя. Това може да се осъществи с помощта на устройство за регулиране от производителя на превозното средство.

Снимка 2: Устройство за регулиране от производителя на превозното средство (референтен номер: 930 589 00 23 00)

Начин на употреба:

  • Демонтирайте рамото от изключващата вилка, развийте контрагайката и нулирайте рамото
  • Монтирайте устройството за регулиране (снимка 2, вляво) • Завъртете вала на рамото докато плътно прилегне без никаква хлабина с устройството за регулиране (изображение 2, дясно)
  • Демонтирайте устройството за регулиране
  • Демонтирайте рамото и затегнете отново контрагайката
  • Поставете рамото

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Производител: Mercedes-Benz
Модел:
Actros MP 2 (2003 - 2008)
Actros MP 3 (2008 - )
Тип:
932, 933, 934
c код (GE2)
EDC II (Electronic Drive Control)
930, 932, 933, 934, 940, 944
c код GE3
Mercedes PowerShift
930, 932, 933, 934
c код (GE7)
Mercedes PowerShift 2

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации