ОТКЛОНЕНИЕ ПРИ СПИРАЧНИТЕ ДИСКОВЕ

Когато монтирате нови спирачни дискове, бъдете сигурни, че повърхността на главината е чиста и не е наранена.

Много често отклонението при спирачните дискове е породено от неравности по главината, в резултат на които спирачния диск не може да лег-
не точно по главината. Ако е възможно измерете отклонението използвайки микрометър, като то не трябва да над хвърля 0,1мм.
Максимално допустимото отклонение на главината е 0,02мм.

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации