Обтяжно рамо 534 0325 10, подобрена маркировка

Като част от непрекъснатите ни усилия да подобряваме нашите продукти, бяха направени промени в обтяжно рамо 534 0325 10. Маркировките на работната площ (A1/A2, снимка 2), на корпуса на новото обтяжно рамо са направени по-ясни и по-дълги.

Снимка 1: Обтяжно рамо 534 0325 10 – ляво, стара версия с фиксиращи болтове. Дясно, нова версия с фиксиращи болтове.

Тази яснота, прави по-лесна проверката дали каналния ремък е правилно обтегнат, когато обтяжното рамо е монтирано. Когато каналният ремък е монтиран и заключващият щифт е отстранен, маркировката на палеца (М, снимка 2) трябва да бъде в зоната
на номиналната позиция (N, снимка 2). При работата на двигателя, маркировката на ходовете лост между A1 и A2 в работната зона (Снимка 2).

Снимка 2: Модифицирани маркировки на работната площ на обтяжното рамо.

Моля, имайте предвид, че доставяните болтове са по-къси, за да съответстват на по-тънкия фланец.

В допълнение, почките за закрепване на новата версия са 10 mm по-тесни, в сравнение със старате версия. В модифицираната версия, ширината на точките на закрепване е 12 mm (снимка 3, дясно); в старата версия бяха 22 mm (снимка 3, ляво).

Снимка 3: Ляво, старата версия с широки точки на закрепване. Дясно, новата версия с по-тесни точки на закрепване.

Като резутат от модифицирането на размера на точките на закрепване, дължината на фиксиращите болтове също беше сменена. Болтовете M8x40 mm от старата версия, не могат да бъдат използвани вече с модифицираното обтяжно рамо. Трябва да бъдат заменени с предоставените болтове M8x30 mm (снимка 4).

Снимка 4: Ляво, старите M8x40 mm болтове. Дясно, новите M8x30 mm болтове.

Важно е предоставените болтове да бъдат използвани при монтажа на модефицираното обтяжно рамо.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Модел:
Dodge Caliber
Mitsubishi ASX, Lancer
Двигатели:
Dodge 1.8, 2.0, 2.4, 2.4 Turbo
Mitsubishi 1.8
Артикулни номер:
534 0325 10
OE номер:
Dodge 04891976AC (заменен)
04891595AD (нов)
Mitsubishi 1345A059 (заменен)
1345A079 (нов)

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации