Обтяжна ролка 531 0377 10 – Важна информация, необходима за правилен монтаж

Фигура 1: Обтяжна ролка 531 0377 10 и правилно положение при монтаж

Легенда към фигура 1:
(1) Ексцентрична обтяжна ролка
(2) Шестограмен отвор в ексцентрика
(3) Опора
(4) Контактна повърхност на хидравличния демпфер
(5) Болт за захващане към двигателя
(6) Болт за фиксиране на ролката
(7) Място за измерване на опъна чрез честотомер

Голяма част от предлаганата техническа литератира за подмяна на ангренажния ремък е непълна.
Има два метода за правилен монтаж на новата обтяжна ролка:
1) С честотомер
2) Без честотомер

Ние препоръчваме първият метод. За целта ще ви е необходим честотомер, подобен на уреда за измерване опъна на ремука Clavis тип 6 -> www.clavis.co.uk

Важно!
Имайте предвид че болта (6), фиксиращ ролката (1) към опората (3), е завинтен само с 10 Nm усилие. Ето защо, след монтаж на ремъка, ролката трябва да бъде добре фиксирана чрез притягане на болта (6) с (40-50Nm). Неспазването на правилната монтажна процедура за обтяжната ролка ще доведе до щети по двигателя.

Метод 1 (с честотомер):
1) Поставете обтяжната ролка върху двигателя така че контактната повърхност (4) да допира повдигача на хидравличния демпфер.
2) Поставете назъбения ремък в посока, обратна на часовниковата стрелка, започвайки от коляновия вал.
3) Опънете ремъка, като поставите 8 мм шестограмен ключ в отвора (2) на обтяжната ролка и завъртете ексцентрика обратно на часовниковата стрелка.
4) Поставете честотомера на мястото за измерване на опъна (7).
5) Ударете назъбения ремък така че да започне да вибрира. Вижте отчетената на дисплея на уреда честота. Тя трябва да бъде между 75Hz и 83 Hz.
6) Чрез ексцентрика коригирайте опъна на назъбения ремък, докато не постигнете точната честота. Уверете се, че ролката не е достигнала положение, в което да се допира до опората, защото това ще доведе до повреждането й.
7) Фиксирайте обтяжната ролка като притегнете болта (6) с 40-50 Nm. Уверете се, че обтяжната ролка не се е изместила при затягането й.
8) Накрая, отново проверете опъна на ремъка (виж точка 5).
9) Извадете щифта на демпфера и продължете сглобяването според инструкциите на производителя

Придържайте се към документацията на производителя за инструкции, касаещи ремонтните процеси преди и след описаните тук работни етапи. Тази инструкция обхваща единствено смяната на обтяжната ролка и опъването на ангренажния ремък.

Фигура 2: Обтяжна ролка 531 0377 10

Легенда към фигура 2:
(1) Ексцентрична обтяжна ролка
(2) Шестограмен отвор в ексцентрика
(3) Опора
(4) Контактна повърхност на хидравличния демпфер
(5) Болт за захващане към двигателя
(6) Болт за фиксиране на ролката

Метод 2 (без честотомер):
Препоръчваме изпълнението на следните стъпки да бъде направено от двама човека.
1) Поставете обтяжната ролка върху двигателя, така че контактната повърхност
(4) да допира повдигача на хидравличния демпфер.
2) Поставете назъбения ремък в посока, обратна на часовниковата стрелка, започвайки от коляновия вал.
3) Вкарайте 8мм шестограмен ключ с дълго рамо в отвора (2) на ексцентрика.
4) Използвайки втори шестограмен ключ, разхлабете болта (6) на обтяжната ролка (1) докато ексцентрика може да бъде завъртян.
5) Завъртете бавно шестограмния ключ, който се намира в отвора (2) на ексцентрика, обратно на часовниковата стрелка. Чрез това движение ще започнете да опъвате назъбения ремък, когато контактната повърхност (4) на опората допре повдигача на хидравличния демпфер.
6) Продължете да натягате назъбения ремък докато фиксиращия щифт на демпфера започне да се движи свободно. Уверете се, че обтяжната ролка (1) не е достигнала положение, в което да се допира до опората, защото това ще доведе до повреждането й.
7) Фиксирайте обтяжната ролка като притегнете болта (6). Уверете се, че обтяжната ролка не се е изместила при затягането й.
8) Изчакайте 2 мин. докато хидравличния демпфер се намести. След което отново проверете дали щифта се движи свободно.Ако фиксиращият щифт не се движи свободно, повторете стъпките от 4) до 8).
9) Ако фиксиращия щифт се движи свободно, притегнете болта (6) на обтяжната ролка (1) с 40-50 Nm. Отново се уверете, че обтяжната ролка не се изместила при затягането й.
10) Още веднъж проверете дали щифта се движи свободно. Ако не, повторете стъпките от 4) до 9).
11) Извадете щифта на демпфера и продължете сглобяването според инструкциите на производителя.

Освен като отделна част, Schaeffler Automotive Aftermarket предлага обтяжната ролка 531 0377 10 и в комплекти SET или KIT, съдържащи всички необходими компоненти за подмяната на ангренажния ремък.

Фигура 3: SET 530 0348 09

Фигура 4: KIT 530 0348 10

Автомобилен производител: Landrover, MG, Rover
Модели:

  • Landrover: Freelander
  • MG: ZS 180, ZT 160, ZT 180,
  • ZT 190
  • Rover: 45, 75, 800

Двигатели: 2.0 V6, 2.5 V6 (KV6)
Артикулен номер:  531 0377 10
ОЕ номер: LHB 101630
Свързани комплекти 530 0348 09 (SET)
Set/KIT: 530 0348 10 (KIT)

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации