Обезвъздушаване на хидравличната система на хидравличния изключващ лагер

Оплакване:
С помощта на приспособлението за обезвъздушаване на спирачки не може да се постигне пълно обезвъздушаване на хидравличния изключващ лагер.

Отстраняването:
Обезвъздушете хидравличния изключващ лагер „ръчно”.

При избора на предназначената за употреба хидравлична течност от първостепенно значение е тя да отговаря на спецификациите на производителя.Ако се използва неподходяща течност, уплътненията на системата ще се повредят. При системите, които са комбинирани със спирачната система, в спирачната система могат да възникнат повреди.
Потенциална опасност от катастрофи!

Ръчно обезвъздушаване:

Важно!
При ръчното обезвъздушаване не трябва да се свързва и активира приспособление за обезвъздушаване на спирачки. Ако педалът на съединителя се задейства при свързано приспособление за обезвъздушаване на спирачки, хидравличният изключващ лагер може да остане под „свръх налягане”. Намиращият се под „свръх налягане” хидравличен изключващ лагер не може повече да функционира и трябва да се замени!

Снимка 1: Хидравличен изключващ лагер
с отделен изход за обезвъздушаване

Снимка 2: Хидравличен изключващ лагер
с монтирана на хидравличната линия пробка
е за обезвъздушаване

Процедурата по ръчно обезвъздушаване трябва да се изпълни както следва:
1. Натиснете педала на съединителя
2. Отворете пробката за обезвъздушаване
3. Поддържайте педала на съединителя натиснат до появата на хидравлична течност – Не го отпускайте!
4. Затворете пробката за обезвъздушаване
5. Отпуснете бавно педала на съединителя
Цикълът по обезвъздушаване на съединителя трябва да се повтори 20 до 25 пъти, за да се гарантира пълното му обезвъздушаване. Между циклите по обезвъздушаване допълнете нивото на хидравличната течност в резервоара. При обезвъздушаването нивото на хидравличната течност не трябва да спада под белега за минимално ниво на резервоара!

Проблеми с обезвъздушаването възникват предимно при хидравлични изключващи лагери с пробки за обезвъздушаване на хидравличната линия. LuK AS Service препоръчва тези системи да се обезвъздушават само ръчно.

Околната среда не трябва да се замърсява с хидравлични масла. Изхвърлянето трябва да се извърши от доставчика на материалите или на специализирано място за събиране на отработени материали. При изхвърляне на отработени масла спазвайте националните норми и законодателство!

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации