Как да гресираме главини на съединители

Правилна употреба на смазочни материали

Съединителят използва фрикционния диск за предаване на въртящия момент на двигателя към трансмисията. Коефициентът на триене тук е един от най- важните показатели. Дори изключително малки количества грес или масло върху фрикционните повърхности на съединителя, маховик или притискателния диск имат неблагоприятен ефект върху преносната сила.
Коефициентът на триене може да бъде нарушен от течове от двигателя и/или трансмисията, но също и чрез неправилно боравене с лубриканти.
Заобикалящата среда на съединителя днес използва предимно комбинация от материали, които не се нуждаят от допълнително смазване по време на техния експлоатационен живот. Едно изключение е точката, в която главината на фрикционния диск е свързан към входящия вал на трансмисията. Когато е необходима подмяна на съединителя, в повечето случаи трябва да се прилага специална грес тук. По този начин трябва да следваме основният принцип "по- малкото е повече".
Смазочният материал винаги трябва да бъде подбрана в съответствие със спецификациите на производителя на превозното средство. Ако не е предоставена информация, връзката между вала/главината може да бъде намазана с малко количество от термоустойчива, устойчива на стареене, високо производителна грес с MoS2, (например Castrol Olista Longtime 2 или 3).

 

Фигура 1: Гресиране на шлиците на главината

Препоръчително е да се гресира връзката между вала/главината в следните стъпки:

Нанесете еквивалента на една капка грес (Фигура 1) равномерно върху главината на шлиците на фрикционния диска и върху шлиците на входящия вал на скоростната кутия

Плъзнете фрикционния диск върху входящия вал на скоростната кутия, премествайте го многократно напред и назад по протежение на цялата дължина на шлиците. Извадете и завъртете диска и отново го плъзнете обратно на мястото му в други две ъглови ориентации

Отстранете излишната грес от външната страна на шлиците

Забележка:
Главините с никелирани шлици (характеризират се със сребърна повърхност с нисък гланц) не трябва да се гресират.

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации