Интеркулерът е под напрежение – и то ще продължи да се увеличава

Според проучвания на Nissens, 43% от съвремменния автомобилен парк е снабден с ТУРБО - това число, се очаква да нарасне с oще 30% до 2019г. Заедно с повишеното внимание към околната среда, както и с идеята за намаляване размера на двигателя и икономията на гориво, интеркулера е принуждаван да работи на границата на своите възможности.

В приложената брошура можете да се запознаете по-обстойно с важността на интеркулера.

Свързани продукти: 
Свързани производители: