Инструкция за монтаж на лагер на главина 713 6783 20

При подмяна на колесните лагери на задните главини, гайката на главината трябва да бъде притегната еднократно. Повторна проверка на стегнатостта би довела до увеличаване на усилието и ще доведе до нежелано претоварване на лагера. Ако желаете да проверите усилието на затягане, трябва да разхлабите гайката поне два оборота преди повторното й притягане с точния въртящ момент.

Уверете се, че барабанът се върти в противоположната на затягане на гайката посока. Предиписаното от производителя усилие на затягане е 260 Nm.

Фигура 1: Комплект колесен лагер 713 6783 20

Забележка:
Гайката за лявата главина е с лява резба, а тази за дясната главина е с дясна резба.

Придържайте се към спецификациите на автомобилния производител!

Автомобилен производител: Ford
Модели: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma
Aртикулен номер: 713 6783 20 (заден мост)

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации