Инструкции за монтаж на обтяжна ролка 531 0402 20

При работа по ремъка за тайминг се убедете, че обтяжната ролка 531 0402 20, която е разположена в долния край на задвижващия ремък, е монтирана правилно.

Неправилният монтаж може да доведе до повреда на двигателя при неговата работа!
Съблюдавайте инструкциите на производителя!

Снимка 1 531 0402 20 (поглед отзад)      Снимка 2 Крайна плоча на цилиндров блок

Легенда:
(1) Болт за обтяжна ролка
(2) Краен ограничител
(3) Шестоъгълен отвор
(4) Резба за фиксиране на обтяжната ролка
(5) Отклоняващо лостче
(6) Хидравличен обтегач на ремък
(7) Контактна повърхност на отклоняващото лостче
(8) Шарнирна точка на отклоняващото лостче
При монтажа на хидравличния обтегач на ремъка (6) и на обтяжната ролка се уверете, че крайният ограничител (2) на обтяжната ролка е позициониран правилно (виж снимка 3 и снимка 4).
При монтажа крайният ограничител (2) трябва да лежи върху контактната повърхност (7) на отклоняващото лостче (5).

Правилно!
Снимка 3:
Крайният ограничител (2) на обтяжната ролка лежи спрямо контактната повърхност (7) на отклоняващото лостче (5).

Снимка 3: Правилна монтажна позиция (поглед отзад)

Снимка 4:
Шестоъгълният отвор (3) е позициониран приблизително на прав ъгъл спрямо оста на болта (1) на обтяжната ролка и на шарнирната точка (8) на отклоняващото лостче (5) (виж жълтите линии за ориентация).

Снимка 4: Правилна монтажна позиция (поглед отпред)

Неправилно!
Снимка 5:

Крайният ограничител (2) на обтяжната ролка лежи върху задната страна на отклоняващото лостче (5).

Снимка 5: Погрешна монтажна позиция (поглед отзад)

Снимка 6:
Шестоъгълният отвор (3) е позициониран под права линия спрямо осите на болтовете (1), обтяжната ролка и шарнирната точка (8) на отклоняващото лостче (5) (виж жълтите линии за ориентация).

Снимка 6: Погрешна монтажна позиция (поглед отпред)

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Производител: Audi, Skoda, Volkswagen
Двигатели: 2.5 TDI
Кодове на двигателите: AFB, AKN, AYM, AKE, BAU BDH, BCZ, BDG, BFC
LuK AS Артикулни номер: 531 0402 20
OE номер: 059 109 243 D
                    059 109 243 J

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации