Инструкции за монтаж на хидравличния изключващ лагер 510 0011 11

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на нашите продукти, корпусът на хидравличния изключващ лагер с артикулен номер 510 0011 10 бе променен от метален на пластмасов. Поради това, и артикулният номер бе променен на 510 0011 11 и е отбелязан на корпуса за целите на идентификация. В течение на преходния период могат да бъдат доставяни хидравлични изключващи лагери с метални или пластмасови корпуси.

Снимка 1: Замяна на артикул с метална конструкция с пластмасов

Тази смяна на материала е въведена също и от производителя на превозното средство.

При някои произведени от Ford скоростни кутии е възможно връзките на хидравличния изключващ лагер да не съвпаднат с отворите на корпуса на скоростната кутия. В тези случаи размерите на отворите могат да се увеличат със стъпаловидна или конусовидна бургия. Тъй като повлияните превозни средства не могат да бъдат точно идентифицирани, при изпълнението на ремонтните работи диаметърът на отвора трябва да се проверява (Илюстрация 2).

Снимка 2: Ако диаметърът е по-малък от 21 mm, той ще трябва да се увеличи на размер до 21 mm, или до максимум 24 mm.

Ако диаметърът на отворите е под 21 mm, той ще трябва да се увеличи на размер 21 mm, или максимално до 24 mm. Инструкциите от страница 2 (Илюстрации 3 до 8) показват работните етапи, които трябва да се изпълнят.

Забележка:
Независимо от това, че са с различни конструкции, за специфицираните в каталога превозни средства могат да се използват без ограничения и двата хидравлични изключваи лагери.

Тази процедура отговаря на спецификациите на производителя на превозното средство.

Демонтирайте стария хидравличния изключващ лагер (с метална конструкция) и измерете диаметрите на отворите. Ако измереният диаметър е по-малък от 21 mm, размерът и на двата отвора трябва да се увеличи.

Снимка 3: Демонтаж на старата конструкция

Снимка 4: Проверка на диаметъра

С помощта на стъпаловидна или конусовидна бургия пробийте и двата отвора до най-малко 21 mm, или до максимум 24 mm. След това отстранете чаплъците от вътрешната и външна страна на отворите и почистете внимателно корпуса на трансмисията.

Снимка 5: пробиване на отворите

Снимка 6: Премахване на чаплъци и почистване

Монтирайте новия хидравличен изключващ лагер и го затегнете до (+1) Nm.

При обезвъздушаването на съединителя (след монтажа на скоростната кутия), обезвъздушаващият нипел може да се отвори и затвори лесно на 180° или на ръка, или с ключ (13 mm). Отворената/затворена позиция може да се чуе с тих прещракващ звук.

Снимка 7: Монтаж на нов CSC

Снимка 8: Обезвъздушаващият нипел може да се задейства на ръка или с помощта на ключ (SW 13)

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Автомобилен производител: Ford, Mazda
Модел:

  • Ford: Courier, Fiesta IV, Ka,
  • Focus, Puma
  • Mazda: 121 III

Двигатели:

  • 1.25 16V, 1.3, 1.4, 1.4 16V,
  • 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V,
  • 2.0 16V, 1.8D, 1.8Di

Артикулни номер:
Cтария: 510 0011 10 (метал)
Нов: 510 0011 11 (пластмасов)

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации