Инструкции за монтаж на фрикционни дискове за съединител LuK

При монтажа на диск на съединител е важно да се гарантира, че посоката на монтажа е правилна. По тази причина до главината на повечето дискове за съединител има отпечатък или гравировка. С помощта на тези маркировки посоката на монтаж на диска на съединителя тогава може да се определи. В дадената по-долу таблица има списък на всички възможни етикети, включително и на преводите им:

COTE VOLANT Страна на маховик
FW SIDE Страна на маховик
SCHWUNGRADSEITE Страна на маховик
GB SIDE Cтрана на скоростна кутия
PP Cтрана на скоростна кутия
GETRIEBESEITE Cтрана на скоростна кутия
LATO CAMBIO Cтрана на скоростна кутия
T/M SIDE Cтрана на скоростна кутия
TRANS SIDE Cтрана на скоростна кутия

Пример:
Ако на дискът на съединителя е изписано GEARBOX SIDE (СТРАНА НА СКОРОСТНА КУТИЯ), то ако посоката на монтаж е правилна, тази страна ще сочи към скоростната кутия.

Снимка 1-4: Възможни маркировки на диска на съединителя

Ако няма никакъв етикет, трябва да се види посоката на монтажа на стария диск на съединителя. В такъв случай монтажната посока на новия диск на съединител може да бъде определена сигурно.

Забележка:
Ако дискът на съединителя се монтира в неправилната посока, това може да доведе до повреда на системата на съединителя или да предизвика отказ на системата!

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации