Volkswagen

Различни дизайни на DMF

Превозни средства от производителите, изброени по-горе, могат да бъдат оборудвани със съединител/ Двумасов маховик (DMF) в комбинация от двата производителя LuK или Sachs. Тези единици се координири...

DMF за превозни средства с двоен съединител

За превозни средства, оборудвани с трансмисия със сух двоен съединител, е възможно да се монтират различни Двумасови маховици (DMF) на същите модели от изброените производители. Тези DMF-и се...

Ремонтен комплект 533 0116 10 за задвижвания на спомагателни възли на Mercedes-Benz и Volkswagen

Всички компоненти на тези задвижвания на спомагателни възли (Илюстрация 1) са разработени за постигане на еднакъв експлоатационен живот и са подложени на едно и също износване. Поради тази причина...

Смяна на материала на отклоняващата ремъчна ролка 532 0111 10

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на нашите продукти, материалът на работната повърхност на отклоняваща ремъчна ролка 532 0111 10 е променен от синтерован метал на листов метал....

Периодичност на смяната на ремонтен комплект 535 0186 10

В своя график за ремонти производителят на превозното средство указва интервал на смяна на механизма за свободен ход на генератор 535 0118 10 (1 – Илюстрация 1) и на куплиращата втулка 535 0185...

Бележка по монтажа на обтяжна ролка 531 0317 10 с фиксираща плочка

При монтажа на обтяжна ролка 531 0317 10 винаги гарантирайте, че фиксиращата плочка е правилно позиционирана. Фиксиращата плочка трябва да бъде правилно позиционирана в предназначения за това...

Инструкции за монтаж на обтяжна ролка 531 0203 20 в KIT на зъбен ремък 530 0171 10 и KIT на водна помпа 530 0171 30

При монтажа на обтяжната ролка 531 0203 20 трябва да гарантирате, че резбата (M10) на шпилката е навита докрай и е на нивото на цилиндровия блок. Резбата не трябва да се показва от блока (виж...

Задвижване за горивонагнетателна помпа 2.5 TDI от Volkswagen AG — инструкции за монтаж на обтяжна ролка 531 0573 30

Информация за инструмента:
За монтажа на обтяжната ролка използвайте специализиран инструмент (22-милиметрово срязано шестоъгълно гнездо, например Klann KL-0369-10) Снимка 1: Общ изглед на...

Видими различия между повдигач на клапан 422 0102 10 и опорен елемент 420 0222 10

При смяна на повдигач на клапан и на хидравличен опорен елемент, за превозното средство може да са били използвани илюстрираните на Илюстрация 1 и Илюстрация 2 варианти. Снимка 1: Конструкция 1...

Промени в ролките на някои обтягащи рамена за задвижването на допълнителни агрегати

От сега нататък, Schaeffler Automotive Aftermarket ще предлага обтягащите рамена с новия вариант на ролката. Както се вижда на снимката, разликите са в покритието (предишния в черно, сега метална) и...

Страници