Vauxhall/Opel

Бучащ шум от дизелов двигател

При изброените по-горе превозни средства може да възникнат бучащи шумове от дизеловите им двигатели, които се получават при обороти между 1700 оборота и 1900 оборота. Тези шумове могат да се дължат...

Метални шумове от полуоска

За изброените по-горе превозни средства при обороти на двигателя между 2000 оборота и 2500 оборота, а в някои изолирани случаи и над 4000 оборота, от предната дясна полуоска могат да се чуват метални...