Landrover

Промени в ролките на някои обтягащи рамена за задвижването на допълнителни агрегати

От сега нататък, Schaeffler Automotive Aftermarket ще предлага обтягащите рамена с новия вариант на ролката. Както се вижда на снимката, разликите са в покритието (предишния в черно, сега метална) и...

Обтяжна ролка 531 0377 10 – Важна информация, необходима за правилен монтаж

Фигура 1: Обтяжна ролка 531 0377 10 и правилно положение при монтаж Легенда към фигура 1:
(1) Ексцентрична обтяжна ролка
(2) Шестограмен отвор в ексцентрика
(3) Опора
(4...