Jeep

Заместване на обтяжната ролка 531 0069 10 и 531 0071 10 с 531 0250 10

Двете обтяжни ролки 531 0069 10 и 531 0071 10 вече не се доставят и са заменени с обтяжна ролка 531 0250 10 (виж Фигура 1).
Обтяжната ролка 531 0250 10 се състои от две части:
•...