Honda

Визуални разлики между механизмите за свободен ход на генератор 535 0214 10 и 535 0229 10

В споменатите по-горе модели могат да бъдат монтирани и двата различни варианта на механизъм за свободен ход на генератор. На Илюстрация 1 са показани производственият вариант (ляво) и следпродажният...

Опасност от объркване между обтяжни ролки 531 0535 20 и 531 0819 10

При смяна на обтяжна ролка с номер на част 531 0535 20 или 531 0819 10, трябва да се гарантира прецизното определяне на превозното средство. Между двете обтяжни ролки съществуват много малки видими...