Ford

Конструктивни промени, които повлияват на обтяжната ролка 531 0813 10

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на нашите продукти, беше направена модификация на обтяжна ролка 531 0813 10 и свързания фиксиращ болт. Фигура 1: Ляво: стария модел. Правилно:...

Конструктивни промени, които повлияват на обтяжната ролка 531 0756 10

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на обтяжна ролка с номер 531 0756 10. Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики...

Средство за премахване на шумовете от зоната на задвижването на спомагателните възли при Ford Mondeo III и Ford Transit

Поради силните и динамични движения на V-образния ремък, при превозните средства с твърда ремъчна шайба за генератор могат да възникнат силни шумове. Снимка 1: Смяна на твърда ремъчна шайба с...

Инструкции за монтаж на обтегач 534 0412 10

В изброените превозни средства са монтирани първоначално два различни варианта на обтегач за задвижване на спомагателните възли. Снимка 1: Вариант 1 Вариант 1 (Илюстрация 1) може да се използва...

Визуални различия при механизъм за свободен ход на генератор 535 0218 10

В споменатите по-горе модели могат да бъдат монтирани два различни варианта на механизъм за свободен ход на генератор. Снимка 1: Производствен вариант На Илюстрация 1 е показан производствен...

Промени в материала на отклоняваща ролка 532 0501 10

Като част от непрекъснатите ни усилия за развитие на нашите продукти, работната повърхност на отклоняващата ремъчна ролка 532 0501 10 е сменена от метална на пластмасова. Снимка 1: Предишната...

Визуални разлики при ремъчен обтегач 533 0086 30

При подмяна на ремъчния обтегач 533 0086 30, може да използвате и двата модела показани на снимките. В момента Schaeffler Automotive Aftermarket предлага модела показан на снимка 1. Снимка 1: Модел...

Визуални разлики в обтягащо рамо 534 0130 20

Schaeffler Automotive Aftermarket предлага две разновидности на артикулен номер 534 0130 20. Основните различия между двете обтягащи рамена са цвета на ролката и покритието на фиксиращия болт....

Шумове от зоната на предното задвижване на спомагателните възли при двигатели 1.9 TDI

Ако V-образният клиновиден ремък е подложен на силни и динамични движения, това може да доведе до излъчване на силни шумове от двигателя. В някои случаи шумовете продължават даже и след смяната на V-...

Хидравлични повдигачи за помпа-дюза двигателите на VAG Разликата е в покрит ието на детайлите

Техническа информация:
Въвеждането на филтри за твърди частици наложи употребата на хидравлични повдигачи със значително по-качествена повърхностна обработка. Фигура 1: 420 0209 10 не може да...

Страници