ABS сензорен пръстен е наличен като аксесоар

При смяна на колесен лагер на превозни средства, оборудвани с ABS, не е абсолютно задължително да се подмени и сензорния пръстен. Въпреки това, ако сензорния пръстен на ABS е повреден, той трябва да бъде подменен.

Изброените по- горе Ремонтни Сглобени Единици (RIU) могат също да се монтират на превозни средства необорудвани с ABS, поради тази причина Schaeffler Automotive Aftermarket не включва ABS сензорен пръстен в пакета.

Ако ремонтът се извършва на колесен лагер на превозно средство, оборудвано с ABS- и следователно се изисква сензор пръстен- той може да се поръча отделно като аксесоар. ABS сензорните пръстени са изброени като аксесоар и в двата печатни и дигитални каталози.

ABS сензорен пръстен Repair Insert Unit (RIU)
(комплекти колесни лагери)
434 0497 10 570530.H195
434 0498 10 566074.H195
566834.H195

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Производител:
DAF
SAF
Артикулни номер:
Колесен лагер (RIU):
566074.H195
566834.H195
570530.H195
ABS пръстен:
434 0497 10
434 0498 10

Download: 
Свързани производители: 

Подобни технически информации