KOLBENSCHMIDT

KOLBENSCHMIDT

     Компанията на Kolbenschmidt разработва, произвежда и продава бутала за леки и тежкотоварни автомобили и са едни от най-напредналите в бранша. Други техни продукти включват бутала за двуколсесни превозни средства, както и за стационарни и морски двигатели. Също така произвеждат продукти за филтриране на масла, горива, въздух и други течности по превозните средстваи водни помпи.

      Обновяването на плътността на мощността, както и постигане на по-нататъшно намаляване на разхода на гориво и вредните емисии, са от години факторите за развитието на нови видове бутала в Kolbenschmidt.