Gates

GATES HEAVY DUTY

С решенията си в силовата трансмисия и управление на течностите, Gates вече повече от 100 години захранват напредъка в автомобилната и тежкотоварната индустрия.

Като инженерен лидер със здрава основа в научноизследователската и развойната дейност, Gates работи в полза на науката за изпълнение на движението чрез разработване на безопасни продукти, услуги, системи и решения, както и насърчаване на дългосрочни клиенти и служителски отношения.

Gates произвеждат висококачествени продукти, създадени да устоят на изискванията на днешните тежкотоварни високо-производителни двигатели.

fb236_gates_micro_v_kits_extra_service_daf-bg.pdf