Dinex

Dinex (Дания) е водещ производител на висококачествени части за изпускателните и емисионни системи за товарни автомобили, автобуси, ванове и индустриални превозни следства. Компанията е с дългогодишна история и се гордее с това, че:

  • сама произвежда над 95% от материалите, които влага в системите си;
  • налага се като предпочитан партньор на системи за първоначално вграждане;
  • предлага най-пълен асортимент от резервни части за изпускателните системи на тежкотоварните автомобили плюс различни решения за допълнително вграждане,  намаляващи емисиите.

В разработването на нови конструкции Dinex използва компютърно проектиране и симулации на процесите по пътя на изгорелите газове. Така се избягват множество възможни грешки и се получава оптимална конструкция, с възможния минимум от напрежения. Компютърният анализ на честотите на трептене помага да се предвиди какво ще се случва в местата на закрепване със скоби.
Симулациите ускоряват разработването, но в крайна сметка резултатите от физическите тестове с използване на двигатели и камиони в лаборатории, на барабанни стендове, които възпроизвеждат движение при различни режими, предхождат пускането на нови модели. В Dinex следват оригиналната концепция на системата за първоначалното вграждане.

Широката продуктова гама включва:

- шумозаглушители

- крайни гърнета

- изпускателни тръби

- гъвкави връзки