BOSCH FILTERS

Robert Bosch GmbH

HD ФИЛТРИ

Филтрите спират изхвърлянето на замърсяващи агенти от хидравличната течност и горивото във въздуха. Но замърсява ли околната среда, производството на самите филтри.

  Много важно при производството на филтрите Bosch е опазването на околната среда. Стандартите за екологична чистота в компанията са по-високи от изискваните в актуалното законодателство.

Основателна причина да изберем филтри BOSCH

• Маслен филтър - защитава двигателя от сажди и метални стружки, които се съдържат в маслото.

• Горивен филтър - предпазва инжекционните системи и двигателите от частици, вода и други отлагания в горивото.

• Въздушен филтър - предпазва двигателя от замърсените частици във всмуквания въздух.

• Филтър за кабина - защитава пътниците и климатика от полени, прах и замърсители, а филтрите с активен въглен - и от вредни и лошо миришещи газове.

• Denox филтър - Предпазва SCR катализатора от замърсяващи вещества - предпоставка за правилното дозиране на AdBlue.