Bosch

Резервни чати от Bosch – качество, на което може да се разчита.

Става ли дума за оригинално автомобилно оборудване,  много производители разчитат на Bosch. Сервизите и водачите на товарни автомобили също могат да разчитат на високото качество на резервните части за осветителни и спирачни системи, акумулатори, чистачки и филтри Bosch.

В Bоsch старателно  се следят промените и тенденциите в развитието на пазара. Натрупаните знания са гаранция за приемственост и същото отлично качество на всеки един нов продукт.

За никого не е тайна, че технлогиите на Bosch, вградени в съвременния товарен автомобил, правят шофирането по-безопасно, екологично и икономично. В крайна сметка: Bosch е един от най-големите световни доставчици на автомобилната индустрия.

Продукти предлагани от техко: