Osram

Osram е една от двете водещи производители на осветителни тела в света. През финансовата 2014 година, тя е постигнала оборот от 5.1 млрд Евро. OSRAM е високо-технологична компания в сектора Осветление и 70% от оборота идва от енергийно-ефективни продукти. Компанията, която е международно ориентирана, има около 34000 служители по целия свят, обслужва клиенти в 150 страни по света от своите 46 производствени центрове в 17 страни.
Глобален лидер в технологиите на бъдещето , OSRAM има водеща роля в цялата верига на осветителните тела. Това се отнася както за класическите осветителни тела, тeла и при новите технологии. С LED-базирани продукти, съставляващи дял от 20% от общия оборот на дружеството поставя тенденциите по отношение на технологичните промени в осветлението на пазара. Разходите за научно- изследователска и развойна дейност е приблизително 5,5% от оборота. Светлина за всички сфери на живот. Най- високи са продажбите в сектора на ежедневното осветление. OSRAM е номер едно в света като доставчик на автомобилни лампи и LED за превозни средства. Бизнесът с оптични полупроводници се разраства бързо и става от изключително стратегическо значение. OSRAM над 100 години. Името OSRAM марка е регистрирана още през 1906 г. и е един от най-старите търговски имена все още познато на целия свят. На 1-ви юли 1919 AEG, Siemens & Halske AG и Deutsche Gasglühlicht AG (AuerGesellschaft) сливат в едно своите производствени капацитети при осветлението.
Днес, Siemens AG е едноличен собственик в OSRAM GmbH.