Narva

За над 60 години NARVA е със седалище в Плауен, Германия. Новите технологии и високите стандарти в сектора са синоним на всички продукти Narva. Днес NARVA е в семейството на Philips Automotive Lightning – гарант за произхода и качеството, което може да се представи в няколко точки:
- Пълни тестове през целия процес на производство;
- Постоянен контрол на всяка отделна крушка;
- Редовни изпитания за съответствие с международните стандарти - например ISO / TS 16949, DIN EN ISO 14001, ИКЕ-Наредба № 37;
- Продукти и процеси, измерени спрямо критериите OEM;
- Вътрешни стандарти за постигане на високо качество;
- Опит като водещ немски производител, познат от много години;
- Непрекъснати инвестиции в продуктите и производството.