Monroe

Monroe е марка на компанията Tenneco. Tenneco днес е една от водещите в света компании по отношение на проектиране, производство и дистрибуция на системи за контрол на вредните емисии, продукти за контрол на управлението, както за пазара на производителите на автомобили, така и на вторичния пазар. Компанията е добре балансирана като предлагане на продуктови линии, обслужване на различни пазари и присъствие в отделните географски райони.

Тех-Ко предлага следните продукти от продуктова гама на Monroe: