Gigawatt

В резултат на високия брой консуматори на енергия, изискванията към акумулаторите се повишават. Акумулаторите Gigawatt са приспособени към това развитие и предлагат добро решение за почти всякаква употреба. Доброто съотношение цена-качество, лесни за употреба, с широки покритие на пазара, Gigawattе е идеален акумулатор за сервизи, търговци и потребители.

  • Модерна калциева технология
  • Удължен експлоатационен живот
  • Необслужваеми
  • Широко покритие на пазара
Продукти предлагани от техко: