Химически добавки и спрейове

Wynn's предлага химически решения за решаване на механични проблеми.
За горивна система
Съвременните и по-старите автомобили имат специфични проблеми, за които Wynn’s предлага химически решения осигуряващи на оптимална работа на двигателя и комфорт на шофиране. Съвременните горивни системи са много прецизни и следователно по-податливи на негативните ефекти на химическите реакции в горивото. Това води до замърсяване на горивната система, липса на смазване, корозия и други проблеми. При по-стари двигатели, е проблем да се получи правилната гориво-въздушна смес и от там ефективност на горене, поради натрупването на отлагания в горивната система и износването на компонентите.

За маслена система и трансмисии
Трафик, задръствания и шофиране на къси разстояния поставят на изпитание смазането на съвременните двигатели. В комбинация с дългите интервали на смяната на маслото, това може да доведе до преждевременно влошаване на свойствата на маслото и загуба на функционалността на компонентите от маслената система.

За охладителна система
Проблемите в охладителната система като течове и недостатъчно охлаждане, причинени от замърсявания в системата са основните причини за повреди на пътя. За да предотвратите тези проблеми ви препоръчваме добавките на Wynn’s за охладителната система.