Специализираните инструменти са инструменти проектирани и изработени специално за извършването на точно определен вид дейности. Те се използват за работа при която стандартните инструменти са неприложими поради ограничения в размера, достъпа или чисто практически е по-удобно да се използва един инструмент вместо няколко стандартни едновременно. Те могат да се класифицират според вида дейност която се извършва с тях: за спирачки, за окачване, за двигатели и др.

Наличието на специализиран инструмент е важно условие за бързото, правилното и безопастното извършване на ремонта.