Голяма част от ремонтите на ходовата част и окачването изискват достъп до долната част на автомобила. Това най-лесно се получава чрез вдигането му на крик. Според устройството си те могат да са на винт (най-често стандартно оборудване на автомобилите), хидравлични: те може да са бутилкови или тип крокодил има също и тип латерна (за автомобили с по-голям клиренс). Според предназначението може да са: за скоростни кутии, за двигатели (тип жираф) и други. Криковете още се класифицират според максималната маса,която могат да повдигнат. Винаги когато автомобила се вдига на крик, преди започването на ремонта трябва да се постави на стойки.

Използването на най-новите технологични достижения по отношение на материали и обработка е безпрецедентно в производството на хидравличчно оборудване и води до ненадмината устойчивост и стабилност.