Широка гама от клещи с различно предназначение:

 •   комбинирани
 •   резачки
 •   човки
 •   зегер клещи
 •   чираци
 •   гарги
 •   за скоби на манщони
 •   за горивопроводи
 •   за сегменти
 •   за водни съединения
 •   електрически
 •   заголващи и много други.

 Ковани при висока температура,прецизно машинно закалени и индуктивно закалени режещи ръбове.