Едва ли би прозвучало пресилено твърдението, че единствените инструменти, при които компромисът с точността и качеството е недопустим са измервателните. С тях започва който и да било производствен процес, с тях се контролира процесът на работа и завършеният краен продукт. Независимо дали става дума за обикновена метална или лазерна рулетка, изискванията са безкомпромисни, защото качеството на работата в много голяма степен зависи от точността на измервателния инструмент.

Продуктовата програма включва широка гама от различни висококачествени измервателни инструменти за професионална употреба.

Всички предлагани от Нас измервателни инструменти са обект на непрекъснат контрол и ако е необходимо се коригират от лаборатория, която е акредитирана от ДКД (Calibration Service).