Използването на динамометричен ключ,който е бил калибриран редовно спомага за постигане на определени закрепващи въртящи моменти или избягва пренатягане.

Нашата компетентност се изразява в измервателните инструменти и тестово оборудване, използвани от нас,които са обект на непрекъснат контрол и ако е необходимо се коригират
от лаборатория,която е акредитирана от ДКД (Calibration Service).
Те се калибрират,като ги сравняват със стандартните референтни звена,които могат да се проследят на националните стандарти.Това гарантира нашата
компетентност в областта на контролирания,закрепване на винтове в дългосрочен план и качеството на нашите затягащи ключове и оборудване.Сроковете и интервалите за изпитване зависят от честотата на използване.