Вентилаторни перки и вискосъединители BERU

Beru предлага вентилаторни перки и вискосъединители и закамиони,. Вентилаторните перки на Beru са конструирани оптимално да регулират въздушни потоци като охлаждат двигателя. Особено при високото натоварване на съвременните двигатели на камионите е необходимо да се гарантира, че температурата на охлаждащата вода остава в рамките на оптималния диапазон и че двигателят не прегрява. Вискосъединителитeна Beru се отличават със система за електронен контрол VISCTRONIC®. Тази система е електронно контролирана от управлението на двигателя и се отличава със значително по-кратко време за реакция.