Токови кабели и букси Febi

Електрическата система на превозните средства – фокусиране върху бъдещето

Пропорционалния дял на електрониката в превозните средства постоянно нараства. Експертите отчитат, че през следващите няколко години електрониката ще съставя 30% от стойността на материалите.
Вследствие на това, „febi” ще разширява своята гама продукти. Нашата гама продукти включва магнитни превключватели, електронни спирали, температурни сензори, превключватели, къси адаптери и много други.

  • Спирали и щекери за системите ABS/EBS
  • Електрически спирални кабели
  • Превключватели
  • Къси адаптери
  • Превключватели за кормилни кутии
  • Контактни превключватели
  • Температурни сензори
  • Контактни ключове