Тегличи и ремонтни к-кти Rockinger

Rockinger е основана през 1875 г. в Мюнхен и е традиционен производител на тегличи, лафети  и устройства за селското и горското стопанство с два завода в Германия. В областта на тегличите за товарни автомобили Rockinger е лидер на пазара.През 2001 година JOST-WOLRD  придобива фирмата като запазва марката .Продуктите на Rockinger включват широка гама от тегличи за товарни автомобили,селскостопански машини и специализирани превозни средства.Специално в товарните автомобили най- масово се използват тегличи с размер на болта 40 и 50 мм.Съществен дял от продукцията заемат и ремонтните комплекти за тегличи , вкючващи обикновенно болта ,горната и долната опорни втулки.