Тегличи и ремонтни к-кти Ringfeder

RINGFEDER-многогодишни традиции в производството на тегличи за товарни автомобили, селскостопанска техника и специализирани машини . Продукцията е добре позната на европейския пазар,първначално вграждане  в редица европейски камиони с безупречна надежност иновационни решения и дълговечност.Ремонтните комплекти на RINGFEDER заемат значителен дял от пазарния дял на фирмата,поради отличната ремонтнопригодност на изделията  и са гаранция за надежнден и качествен ремонт.