Светлоотразителни табели Vignal

VIGNAL Systems (France)предлага в своята гама светлоотразителни табели и аварийни триъгълници. Табелите са в съответствие с Регламен ECE 70-01– норми за маркировка на пътните превозни средства.Светлоотразителните триъгълници са в съответствие на спогодба  E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2.Развойната дейност и производството на продуктите  са тясно свързани с нуждите и развитието на пазара съобразени с европейската нормативна наредба.