Светлоотразители Herth+Buss

Herth+Buss предлага в своята гама светлоотразителни табели, триъгълници  и светлоотразителни ленти. Табелите са в съответствие с Регламен ECE 70-01– норми за маркировка на пътните превозни средства.Лентите са в съответствие с Регламен ECE 104 – норми за маркировка на пътните превозни средства над 3,5t. Продуктите  са тясно свързани с нуждите и развитието на пазара съобразени с европейската нормативна наредба.